TS EN 16001

Dünyamızın içinde bulunduğu sanayileşme süreci, enerjinin de her geçen gün artan bir ihtiyaç haline gelmesine neden olmaktadır. Bu durum enerjinin verimli kullanılması zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Enerjiyi elde ederken kullanılan doğal kaynakların azalıyor olması ve alternatif enerji kaynaklarının oluşturulmasının maliyetinin yüksek olması, enerjinin verimli kullanılması gerektiği gerçeğini bir kez daha gündeme getirmiştir.

TS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi (EYS) Standardı, bu düşüncelerden yola çıkarak oluşturulan bir standarttır.Bu sistemin kurulması, enerjinin verimli kullanılmasına olanak sağlayacaktır.

TSE, ISO tarafından kabul edilen EN 16001 (2009) Standardı esas alınarak TSE Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubunca hazırlanan standart, Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TS EN 16001 EYS’nin amacı, enerji verimliliğini artırmak için gerekli olan sistemlerin ve süreçlerin kurulmasında kuruluşlara yardımcı olmaktır.