Yatırım Avantajları

Öncelikle Iğdır Kafkasya, Orta Asya ve Ön Asya’ya ihracatı hedefleyen firmalara 4000 TIR’ı ile nakliye avantajı sunmaktadır. Komşu coğrafyayı iyi bilen ve aynı kültürden gelen Iğdır halkı için bu bölgelerle ticari ilişkiler kurmak oldukça kolaydır. Uygun iklimi, düz bir arazide yer alması, 3 ülke ile sınır olması ve uzun vadede Ermenistan kapısının açılma ihtimali, havaalanının açılacak olması, Kars-Iğdır-Nahçıvan demiryolu bağlantısının kurulacak olması, gelişen üniversitesi, altyapı sorunları tek tek çözülen (doğalgaz, şehir şebekesinden ayrı yeni bir elektrik nakil hattı, içme suyu, TIR parkı…) ve diğer bölge illerine göre hızla gelişen OSB’si, son yıllarda artan imalat ve tarıma dayalı sanayi imalathaneleri, sınır ticaretinden yararlanması, Ağrı Dağı gibi turizm değerine sahip olması, bölgenin en hareketli ticari hayatına sahip illerinden birisi olması, 4. derece teşvik bölgesi kapsamında yer alması, OSB’de ücretsiz Arsa tahsisinin yapılması, Serhat Kalkınma Ajansı ve diğer kurumların bölgesel hibelerinden yararlanma imkânı gibi avantajlar yatırımcıların dikkatine sunulmaktadır.

Iğdır OSB içerisinde yapılan yatırmalarda sanayici iş adamlarına her türlü kolaylıklar sağlanmaktadır.OSB içerisindeki yatırımcılara bedelsiz arsa tahsisi yapılmakta olup yönetim  aidatı, katılım payı  ve OSB içerisinde kullanılan su ve diğer giderler için herhangi bir isim adı altında ücret talep edilmemektedir.

Bedelsiz Arsa tahsisi OSB uygulama yönetmeliğine göre yapılmakta olup,

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve yabancı sermayeler  Genel Müdürlüğünden yatırım teşviki alması şartıyla

  • Gümrük muafiyeti (yurt dişindan ithal edilecek olan makine ve techizat için)
  • KDV İstisnasi,
  • Vergi indirimi
  • SGK İşveren Muafiyeti,
  • Faiz desteği

 

Gibi imkanlar sağlanarak Iğdır OSB’si cazip hale getirilmektedir. Bunun için doğalgaz güzergâh belirleme çalışmaları tamamlanmış trafo merkezinden OSB ye yeni enerji nakil hattı çekilmiş olup diğer hatlardan bağımsız enerji nakil hattı bulunmaktadır. Atık yönetim sistemleri projelerinin hazırlanması gibi faaliyetler yürütülmektedir. Havaalanının 2012 yılı içerisinde açılması ile bölgedeki gelişmelerin daha da hızlanması beklenmektedir.Iğdır’da ihracata yönelik kesme çiçekçilik de dahil seracılığın geliştirilerek katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretilmesine çalışılacaktır. Bölgemiz ve Türkiye için oldukça önemli olan demiryolu ihalesinin de yıl içinde yapılması beklenmektedir. Çağrı merkezi, turizm, lojistik gibi hizmet sektörlerinde; süt, yoğurt, bal paketleme, gofret, bisküvi, dondurma, ayran, meyve suyu, marmelat, yem, gübre, salça, turşu gibi tarıma dayalı sanayi ürünlerinde ve plastik eşya, mobilya, inşaat malzemeleri, metal eşya, tekstil ve hazır giyim gibi ürünlerde önemli gelişmelerin yaşanması beklenmektedir.Iğdır OSB de 5084 yasa kapsamında arsa tahsisleri yapılmış olup bölgemiz acısından ciddi kazanımlar elde etmiş durumdayız.4562 sayılı yasanın 9.maddesinin yürürlüğe girmesi ve bu kapsamda  uygulanan teşvikleri Bölgemizde yatırım yapan yatırımcıların sayısını artırdı.

Çevresel unsurları dikkate almak şartıyla sanayici kendisine ait arazide OSB dışında üretim yapabilir. Ancak bu noktada ucuz elektrik, doğalgaz, atık yönetimi, nakliye (yükleme-boşaltma istasyonları), laboratuvar, bazı kurumların (Tarım Müdürlüğü, Sanayi Müdürlüğü gibi) OSB’de hizmet vermesini sağlayacak sistemlerin kurulması, üniversitenin OSB ile bağlantılı olması hatta teknik bölümlerin OSB içinde yer alması, ücretsiz arsa verilmesi, altyapısı hazır parsellerin sunulması, OSB’nin nitelikli eleman yetiştirme merkezi olması doğal olarak sanayicilerin OSB’de kümelenmesi OSB’leri cazibe merkezi haline getirmektedir.