Hakkımızda

Hakkımızda


KURULUŞUNDAN  BU GÜNE KADAR  YAPILAN  ÇALIŞMALAR

  a)  KURULUŞ  :  Iğdır ilinde sanayileşmenin düzenli toplu ve   planlı bir şekilde gelişmesini sağlamak  amacıyla ilk kez 1999 yılında  Iğdır  O.S.B. Müteşebbis Teşekkül Heyetinin  oluşturulmasına  karar  verilmiş   ve %51 katılım pay ile Iğdır İl Özel İdaresi, %35 katılım pay ile Iğdır Belediyesi , %14 katılım payı ile Iğdır Ticaret ve Sanayi Odasının katılımı ile   Müteşebbis   Teşekkül  Heyeti  oluşturulmuştur.

Müteşebbis Teşekkül  Heyeti  oluşturulması için  alınan   karar aynı yıl içerisinde  onay için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilerek  Bakanlıktan  kuruluş onayı alınmıştır.

 b)  YER SEÇİMİ    :

Kuruluş  onayının  alınmasına müteakip   Iğdır İlinde OSB kurulması için 1999  yılı   önerilen  üç ayrı  bölgede   ve  üç defa  yer seçimi  yapılmıştır.  Yapılan  bu  yer seçimi  sonucunda  Iğdır İli  merkez  Çalpala Köyü  Eşek meydanı  mevkiinde  485  Parsel de  bulunan  200 Hektarlık  arazi  OSB alanı olarak  seçilerek seçilen  yer  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca da uygun görülmüştür.

 c) KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ  :

Iğdır OSB için seçilen yerin  mera vasıflı arazi olması  nedeniyle mera vasfının  kaldırılması ve Tarım Reformu uygulama alanından  çıkarılması  için  Iğdır İl ve İlçeleri Kalkındırma Vakfı tarafından  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına   44.000 YTL  OT bedeli  ödenmek suretiyle  yerin mera vasfı  kaldırılarak  hazine adına  tescil ettirilmesi  sağlanmıştır.

Yerin  Hazine adına  tescil  ettirilmesi ile birlikte  yerin kıymet  takdiri yaptırılarak  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından  sağlanan 100.500  YTL kredi  karşılığında  11.09.1999  tarihinde hazineden  satın alınarak   Tapuda  OSB Tüzel Kişiliği adına tescil ettirilmiştir. 

 d) YERİN ZEMİN ETÜT RAPORUNUN  HAZIRLATTIRILMASI :

2000 yılı içerisinde Satın alınan yerin  yerleşim amaçlı  Jeolojik- Jeoteknik  Etüt Raporunun  yaptırılması  için  masrafları ortaklar tarafından  karşılanmak üzere  araştırmalar  yapılmış  yapılan  araştırma  neticesinde  söz konusu  raporun Karadeniz Teknik  Üniversitesine 18.000 YTL karşılığında  hazırlatılarak Bakanlığımız  ve   Bayındırlık  ve İskan Bakanlığı  Afet İşleri Genel Müdürlüğüne  onaylattırılmıştır.

 e) ALT YAPI ETÜT PROJE MÜHENDİSLİK  HİZMETLERİ İHALESİNİN YAPTIRILMASI    :

Sanayi  ve Ticaret Bakanlığından alınan  yetkiye istinaden Iğdır OSB’ nin  Alt Yapı  Etüt- Proje  Mühendislik  Hizmetleri  İhalesi 02.05.2001 tarihinde   28.000 YTL karşılığında  Iğdır İlinde  yapılarak  Yüklenici firma olan  Teksu Mühendislik  İnşaat Ticaret  Sanayi limitet şirketine  25.06.2001 tarihinde  yer  teslimi  yapılmıştır. 

  f)  YAPIMI  TAMAMLANAN  PROJELER   :

2001 yılında  yapılan Etüt- Proje  Mühendislik  Hizmetleri  İhalesi  kapsamında   yüklenici firma tarafından  hazırlanarak   Müteşebbis  Teşekkülümüze  teslim edilen  ve   Müteşebbis Teşekkülümüzce de    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayından geçirilerek  yapımı tamamlanan  projelerden ;

        2001-   2009  YILLARI   ARASINDA

  • Hali  Hazır  Haritası
  • İmar Planı
  • Zeminde  Arazi ve Arsa Düzenleme  uygulaması  ve Parselasyon Planı,
  • Alt Yapı (Yol  ) Zemin  Araştırma  Raporu,
  •  Alt Yapı Avam Projelerinden ;

a-Yol İşleri,

b-Kanalizasyon,

       c- İçme ve Kullanma Suyu,

       d-Yağmur  Suyu,

e-Su terfi ve İsale hattı Projesi,

        f-AG-OG  elektrik Projesi   tamamlanmıştır.

6-Alt Yapı  Uygulama Projelerinden;

  1. Yol Uygulama Projesi,
  2. Atıksu (Kanalizasyon) Uygulama Projesi ,

      c-   İçme ve Kullanma  Suyu Uygulama Projesi,

 

KURUCU ORTAKLAR

 

Organize Sanayi Bölgesinin 4562 sayılı Organize sanayi Bölgeleri Kanunun 4.maddesi/ geçici 2 nci maddesi/ geçici 3 üncü maddesine göre oluşturdukları kurucu ortaklar,katılma payı oranları ve müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayıları aşağıda gösterilmiştir.

KURUCU ORTAKLAR

KATILMA PAYI ORANLARI

MÜTEŞEBBİS HEYETTE TEMSİL EDİLECEK ÜYE SAYISI

Iğdır İl Özel İdaresi

     %  51

7 Kişi

Iğdır Belediyesi

     %  35

5 kişi

Belediyesi

%

 

Sanayi Odası

%

 

Ticaret Odası

%

 

Ticaret Odası

%

 

 Iğdır Tic.San.Odası

       %   14

3 kişi

 Derneği

%

 

 Kooperatifi

%

 

 

%

 

TOPLAM

      %  100

15

 

IĞDIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Bölgenin Altyapı etüt proje yapım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip, Iğdır Organize Sanayi Bölgesinin  4.844.900 TL  Keşif  Bedelli  67 Ha alana ait  Yol,  İçme  Suyu, Kanalizasyon, Yağmur Suyu inşaatlarından  müteşekkil   1. etabının   Alt Yapı Yapımı İhalesi 02 Temmuz 2009 tarihinde %56,13  tenzilat oranı ile  en düşük  ve en uygun  teklifi veren firmaya ihale edilerek yapılan  ihalenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca  onaylanmasına müteakip ihaleyi  kazanan  yüklenici firmaya 22.07.2009 tarihinde yer teslimi yapılmış ve  işe başlanılmıştır.

YÜKSEL ALTIOK YÜKSELİŞ İNŞAAT VE TAAHHUT Firmasına verilmiş olup hali hazırda alt yapım iş tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır

 AG-OG  elektrik Uygulama  Projesi Yüklenici firma tarafından 12.01.2009 tarihinde Müteşebbis Teşekkül Heyetine teslim edilmiş olup, Iğdır Aras EDAŞ’ Tarafından kontrolleri yapılmış

Bakanlığımız kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu atında I.etap (67 Ha) alt yapım işi devam etmekte olan,Iğdır Organize Sanayi Bölgesi I.etap alanına ait 2009 yılı Tedaş birim fiyatları ile 820.000 TL 1.Keşif bedeli AG-YG elektrik şebekesi yapımı işi ihalesi, 03.11.2009 günü  Bakanlığımızda yapılmış olup işin %36.01 indirim oranı teklifi ile en yüksek ve en uygun indirim teklifini veren ÖLÇER İnş.Elk. ve Tic. Ltd.Şti. verilmiş olu hal hazırda yapım iş tamamlanarak enerji verilmiş olup İnşaatı biten tesislerin elektirik aboneliği yapılmıştır.Ayrıca İnşaat halindeki tesislerin  şantiye abonelik işlemleri yapılmış durumdadır.

 IĞDIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN PROJE

Hali hazırda Iğdır İli Çalpala mevkiinde alt yapısı ikmal edilmiş,Iğdır trafo merkezi ile OSB arasındaki 20 Km Elektrik Enerji Nakil Hattı (34,5 KV. 2(3*477 MCM) (çift devre), Galvanizli Cıvatalı Demir Direkli) Enerji Nakil Hattı keşif bedeli 2011 BF ile 3.249.520 TL olan Enerji Nakil hattı % 48.32 kırım fiyatı ile  1679,352 TL fiyatla ihale edilmiş olup şuan Enerji Nakil hattı çalışmaları  Müteahhidi Gelişim Enerji  Mühendislik A.Ş Taahhüdü altında tamamlanmıştır.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu hattından Organize Sanayi Bölgesine Yükleme Boşaltma  hattı çekilmesi planlanmış olup,  demir yolu çalışmalarında projelendirilerek, bölge haritasına da işlenmiştir. Hızlı bir şekilde gelişmekte olan Iğdır sanayisi yatırımcılar için cazip bir yer olmaktadır.

IĞDIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN SON DURUMU

 Iğdır ilinde sanayileşmenin düzenli, toplu ve planlı bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla ilimiz merkez Çalpala Köyü hudutları içerisinde  200 hektarlık bir alanda  67 Hektarlık 1.Etabının 22 adet parselin altyapısının bitirilmesi ile birlikte bölgede yatırım yapmak amacıyla arsa tahsisi talebinde bulunan toplam 20 adet yatırımcıya arsa tahsis yapılmış olup, bunlardan 16 Adedi inşaata başlamış olup, 4 Adet yatırımcı inşaatını tamamlayarak  üretime geçmiştir. Ayrıca arsa tahsisi yapılan 6 adet yatırımcı ise inşaatını tamamlayarak üretime geçme aşamasına gelmiştir.  6 adet yatırımcı ise inşaat ruhsatı alarak 2012  Mart  ayında inşaatına başlayacaklardır. Arsa tahsisi yapılan 4 adet yatırımcıdan ise proje sunumu beklenilmektedir.

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top